Zakończyliśmy Budowę Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie