Wykonanie chodników na ul. Grodzkiej w Stargardzie